Mağaza

/Mağaza
 • Makine Bedenler

  Makine Bedenler – Fütürika Üçlemesi 3

  5 üzerinden 5.00 oy aldı
   19,00
  Bard & Söderqvist, Netokratlar ve Küresel İmparatorluk kitaplarında yer alan radikal hipotezleri anlatarak geçirdikleri sekiz yıllık dünya turunun sonunda bir üçüncü kitap ile Fütürika Üçlemesini noktalamaya karar verdiler. İki düşünür, bu kitaplarıyla kendi uluslararası izleyici kitlelerinden gelen sayısız sorunun hiç değilse bir bölümünü yanıtlamayı amaçlıyordu. İşte, üçlemenin bu son bölümü, Makine Bedenler başlığını taşımaktadır.
  Özgün Adı: The Body Machines: Futurica Trilogy 3
  Yazar: Jan Söderqvist, Alexander Bard
  Çevirmen: Melih Tumen
  ISBN: 9786054146147
  Makine Bedenler Kitabını PDF olarak görüntüleyin.
 • Küresel İmparatorluk - Fütürika Üçlemesi 2
  Toplumun temelleri yeni iletişim teknolojilerinin neden olduğu devrim niteliğinde değişikliklere uğradığında bunun sonuçları olacaktır. Eski politik çatışmalar ve eski politik ideolojiler kaybolur, başlangıçta ayırt etmesi ve yorumlaması zor olacak yeni örüntülerle yer değiştirir. Peki, bütün politik konular kendilerini dönüştürür, ulus- devlet düzeyinden küresel düzeye geçerse biz ne yaparız? Yapmamız gerekeni yaparız: Küresel kapsamlı yeni politik platformlar yaratırız. Zaten kararlar her zaman bir şekilde yerine getirilir, tercihen şeffaf ve meşru bir şekilde.
  Özgün Adı: The Global Empire: Futurica Trilogy 2
  Yazar: Jan Söderqvist, Alexander Bard
  Çevirmen: Melih Tumen
  ISBN: 9786054146130
 • Netokratlar Netokratlar
  Tarih, yazılırken, daima, iktidarda bulunan ya da yükselmekte olan elitin perspektifinden kaleme alınmıştır. Taş Çağı, Tunç Çağı vb. gibi kavramlar, elbette taş çağı ve tunç çağında bilinmemekteydi. Söz konusu kavramlar, endüstrileşme ve modern fabrika ile doruk noktasına erişmiş gibi görünen gelişmeye anlam kazandırmak amacıyla 1800'lü yıllarda icat edilmiştir.
  Özgün Adı: The Netocracts: Futurica Trilogy 1
  Yazar: Jan Söderqvist, Alexander Bard
  Çevirmen: Göral Erinç Yılmaz
  ISBN: 9786054146116
 • 1940'tan Günümüze Sanat: Varlık Stratejileri
  Büyük sanat yapıtları, olağanüstü bireylerin kendi varoluşlarının – kendi içlerinde ve dünyada- hakikatiyle hesaplaşma çabalarından doğar. Sanatçının deneyimi başkalarının deneyimine dokunduğu düzeyde, çalışması da bir başkası için olaylara ilişkin taze bir bakış açısı sunar her ne kadar amaç bu olmasa da. Sanatçıların, ideallerini keşfetmeleri ve sanatları aracılığıyla kendileri için belirleyici önem taşıyan konuların anlamları üzerine tahminlerde bulunmaları açısından bu, manevi bir uğraşıdır. Sanatın en çok anlaşılmaya, anımsanmaya ve üzerinde tartışılmaya değer yönü de budur.
  Özgün Adı: Art Since 1940 : Strategies of Being
  Yazar: Jonathan Fineberg
  Çevirmen: Simber Atay Eskier ve Göral Erinç Yılmaz
  ISBN: 9786054146109
 • Sanatın Temelleri: Teori ve Uygulama
  Sanatın Temelleri, nesiller boyu öğrencilere hem sanatın temel unsurları hem de o unsurların zengin ve çeşitli uygulanışlarının tarihçesiyle rehberlik etmiştir. Sanatın Temelleri'ni incelikli yaratımın temel kavramları olan "bilmeye" ve "hissetmeye" yardımcı olması için düzenledik. Çok sayıda görsel örnek, dersleri salt tartışmanın ötesine taşıyıp, söylemek yerine göstererek tanıtmak düzeyine yükseltti. Her zaman olduğu gibi, amacımız öğrencileri sınırlı bir düşünceye kilitlemeden ya da mekanik fikirleri kopyalamadan ögrenmeye teşvik etmektir.
  Özgün Adı: Art Fundamentals: Theory and Practice
  Yazar: Otto Ocvirk, Robert Stinson, Philip Wigg, Robert Bone, David Cayton
  Çevirmen: Nur Balkır Kuru
  ISBN: 9786054146123
 • Moda Tasarımında Teknik Çizim
  Teknik çizimler, yada grafik çizimler moda endüstrisinde çalışan herkes için gereklidir. Tasarım fikirlerini ve giysi detaylarını kalıp kesimcileri ve dikimcilere aktarmak için kullanılan bu çizimlerin numune ve seri üretimdeki hataların önüne geçmek için doğru ve eksiksiz olarak çizilmesi son derece önemlidir. Kitapta 400'ün üzerinde giysi stili ve yapım detayları özel olarak üretilen Amerikan bezi taslak kalıpların yanı sıra gösterilen temel kalıp biçimleri ile yer almaktadır. Bu benzersiz sunum 3 boyutlu giysi ile 2 boyutlu çizim arasındaki ilişkiyi tanımlarken okuyuculara teknik çizimlerin nasıl gerçekleştireceğini anlamalarını sağlamaktadır. Kitabın yanında verilen CD-ROM, bir dizi CAD-Bilgisayar Destekli Tasarım Programında değiştirebileceğiniz yada çıktı alarak tasarımlarınıza temel oluşturabileceğiniz figür şablonlarını ve temel giysi biçimlerinin çizimlerini kapsamaktadır.
  Özgün Adı: Flats: Technical Drawing for Fashion
  Yazar: Basia Szkutnicka
  Çevirmen: Şölen Kipöz
  ISBN: 9786054146031
 • Moda Çizimi: Moda Tasarımcıları İçin İllüstrasyon Teknikleri
  “Çizimini ve ilüstrasyon becerisini geliştirmek isteyen her tasarımcı için ideal bir destektir”
  Tony Glenville, London College of Fashion
  Moda Çizimi kitabı, yeteneklerini geliştirmek isteyen tasarımcılar ve öğrenciler için moda çizimine pratik kılavuzluk Eden ve anlaşılır bir kitaptır.
  Özgün Adı: Fashion Drawing, Second Edition: Illustration Techniques for Fashion
  Yazar: Michele Wesen Bryant
  Çevirmen: Şükriye Yüksel
  ISBN: 9786054146093
 • Animasyon'un Kutsal Kitabı
  Flipbooks'tan Flash'a Animasyon Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey Son yıllarda,animasyonun,canlandırma,eğlence,canlı aksiyon filmleri, özel efektler ve tıbbi araştırmalar gibi pek çok alanda kullanımıyla ilgili bir artış söz konusudur. Animasyon, hafif eğlencenin sınırlarının ötesine yayıldığı için, animatörler ve animasyon öğrencileri yalnızca bilgisayar animasyonundaki en son teknikleri değil aynı zamanda kullanılmaya devam eden dijital olmayan teknolojilere de yanıt vermelidir.
  Özgün Adı: The Animation Bible: A Guide to Everything
  Yazar: Maureen Furniss
  Çevirmen: Semih Çelenk
  ISBN: 9786054146079
 • Baskıresim : Kapsamlı Materyaller ve Teknikler Rehberi
  Bu kitap yedi baskı resim tekniği için kolay anlaşılır ve pratik bir rehberdir:
  • Yüksek baskı
  • Çukur baskı
  • Kollagraf
  • Taşbaskı
  • Elekbaskı
  • Mono baskı
  • Karışık teknik
  Özgün Adı: Printmaking: A Complete Guide to Materials & Processes
  Yazar: Bill Fick & Beth Grabowski
  Çevirmen: Arif Ziya Tunç
  ISBN: 9786054146086
 • Çağdaş Cam Sanatı Çağdaş Cam Sanatı
  Bu kitap, literatürde çok ihtiyaç duyulan fırında biçimlendirme teknikleri ve bunu uygulamaya koyan sanatçılar hakkında evrensel bir araştırmadır. Kitap uluslararası alanda 50 cam sanatçısının eserlerini, bu eserlerin yapım tekniklerini ve sanatçıların görüşlerini ortaya koyarak, çağdaş cam sanatına genel bir bakışı anlatmaktadır. Kitapta aynı zamanda camın sanat dünyasındaki büyüleyici tarihi ve geçmişine bir yolculuk yapılmakta; bunun yanı sıra fırında biçimlendirme tekniklerinde üç boyutlu uygulamaları geliştiren en yenilikçi sanatçılardan biri olan Amalric Walter hakkında yeni bir araştırma sunulmaktadır. Okuyucu için bir bilgi hazinesi olan, son derece güzel bir şekilde resimlendirilen bu kitap hem aydınlatıcı hem de esin verici ilginç bir çalışma sunmaktadır.
  Özgün Adı: Contemporary Kiln-formed Glass: A World Survey
  Yazar: Keith Cummings
  Çevirmen: Mustafa Ağatekin
  ISBN: 9786054146062
 • Estetik ve Sanat Notları
  Bizim burada tanıtamaya çalıştığımız şey, güzel-olanın, estetiğin biricik temel taşı olmadığıdır. Estetiğin tüm temel taşları, kendi bütünlükleri içinde, birbirleriyle karşılıklı ilişkileri ve karşılıklı etkileşimleri içinde araştırılmalıdır. Estetik yalnızca güzel-olanın bilimi değildir; daha kapsamlı, daha doğru ve tam olarak dile getirirsek, estetik, insanın çevresinde yatan, insanın pratik etkinliği içinde yarattığı ve gerçekliği yansıtan sanatta saptanabilen tüm estetik değerlerin zenginliğini araştıran bilim dir. Bu anlamda estetik, gerçekliğin insanlar tarafından estetik özümlenmesinin bilimi olarak tanımlanabilir. Ancak, bu tanımlama bitmiş bir tanımlama olarak görülmemelidir. Çünkü estetik değer taşıyan çok şeyin yanı sıra, özel yeri olan bir tanesi daha vardır ki, o da sanattır
  Yazar: S. Moissej Kagan
  Çevirmen: Aziz Çalışlar
  ISBN: 9786054146000
 • Sanatta Alternatif Arayışlar
  Nancy Atakan, Kavramsal Sanat başta olmak üzere Süreç Sanatı, Fluxus, Gösteri Sanatı, Oluşumlar, Yeryüzü Sanatı, Vücut Sanatı, Eylemler ve Yoksul Sanat alanlarını araştırarak doktora tezini 1994 te tamamladı. Tezinin bir bölümünü kitaba dönüştürme fikri ise bizim de ısrarımızla daha sonra ortaya çıktı. Hazırladığı tez önemliydi ve bir rafa kaldırılıp orada kalmamalıydı. Zira o yıllarda bazı dergilerde çıkan kısıtlı tercüme yazılar haricinde çağdaş sanata dair bir kitap bulunmuyordu. Gül Ilgaz Ağustos 2008
  Yazar: Nancy Atakan
  Çevirmen: Zeynep Rona
  ISBN: 9786054146017
 • Seramik Hataları Ve Çözüm Yöntemleri
  Bu kitap çömlekçilerin üretim sürecinde ortaya çıkan birçok sorunun doğası, nedenleri ve çözümlerini hemen belirleyebilmeleri için onlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bu kitap bundan çok daha ötedir; kitabın ayrıntılı açıklamaları seramik üretimi ve pişirme işlemleri ile ilgili de mükemmel bir teknolojik döküm sunmaktadır. Kapsamlı ve kullanımı kolay olan bu kitap çömlek ustaları, seramik öğrenci ve öğretmenleri ve seramik endüstrisinde çalışanlar için muazzam bir yardımcı referans kaynağı olarak zaten kendisini kanıtlamıştır.
  Özgün Adı: Ceramic Faults and Their Remedies
  Yazar: Harry Fraser
  Çevirmen: Zeliha Mete & İlker Özkan
  ISBN: 9786054146055
 • Seramik Yapıyoruz
  Seramik Yapıyoruz, sadece seramiğe yeni başlayan öğrencilere seramik yapmayı öğretmek ve onun hakkında temel bilgiler vermek için değil, seramikle uzun zamandır uğraşan sanatçıların da yeni fikirler geliştirmesini sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. Burada, seramik yapım sürecindeki işlemler ve kullanılan yöntemler, renkli fotoğraflar ve yalın tanımlamalarla anlatılmaktadır. Metindeki rahat ve ilgi çekici üslupla, yaratıcı keşifler için sanatçıya cesaret verilmekte ve en eski sanatlarımızdan biri olan seramik yüceltilmektedir. Bu çeviri, kitabın güncellenmiş ve genişletilmiş üçüncü basımından yapılmıştır.
  Özgün Adı: Working With Clay
  Yazar: Susan Peterson & Jan Peterson
  Çevirmen: Sevim Çizer
  ISBN: 9786054146024
 • Seramik Sır Reçeteleri El Kitabı Seramik Sır Reçeteleri El Kitabı
  Sır konusu gerek artistik seramiklerde ve gerekse endüstriyel seramiklerde büyük önem taşımaktadır. Endüstriyel seramiklerde sırlar, fabrikalarda bünyenin özelliğine bağlı olarak geliştirilip gerek frit şeklinde ve gerekse ham şekliyle hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Stüdyo seramikçileri ise genellikle sır gereksinimlerini kullanıma hazır olarak satılan ticari sırlarla karşılamakta, gerektiği hallerde bunlar üzerinde çalışarak kendi koşullarına göre düzenlemeler yapmaktadırlar. Bu çalışmalar da uzun zaman süreçlerinde tamamlanmaktadır.
  Özgün Adı: The Potter's Book Of Glaze Recipes
  Yazar: Emmanuel Cooper
  Çevirmen: Zeliha Mete
  ISBN: 9786054146048
 • Kitap üç bölüme ayrılmıştır. Birinci Bölüm tiyatronun doğasına dair temel meseleleri ve özellikleri, seyircinin rolünü, teatral performansların değerlendirilmesinde etkili olan farklı etkenleri ve dramatik yapı ve üslupları ele alır. İkinci Bölüm tiyatronun geçmişinde ve bugününde var olan, çeşitli teatral deneyimlere göz atar.
  Özgün Adı: The Essential Theatre
  Yazar: Oscar Gross Brockett & Robert J. Ball
  Çevirmen: Mahinur Akşehir
  ISBN: 9786054146154
  Sanatın Temelleri Kitabını PDF olarak görüntüleyin.