Sanat – Kuram

/Sanat – Kuram
 • Makine Bedenler

  Makine Bedenler – Fütürika Üçlemesi 3

  5 üzerinden 5.00 oy aldı
   19,00
  Bard & Söderqvist, Netokratlar ve Küresel İmparatorluk kitaplarında yer alan radikal hipotezleri anlatarak geçirdikleri sekiz yıllık dünya turunun sonunda bir üçüncü kitap ile Fütürika Üçlemesini noktalamaya karar verdiler. İki düşünür, bu kitaplarıyla kendi uluslararası izleyici kitlelerinden gelen sayısız sorunun hiç değilse bir bölümünü yanıtlamayı amaçlıyordu. İşte, üçlemenin bu son bölümü, Makine Bedenler başlığını taşımaktadır.
  Özgün Adı: The Body Machines: Futurica Trilogy 3
  Yazar: Jan Söderqvist, Alexander Bard
  Çevirmen: Melih Tumen
  ISBN: 9786054146147
  Makine Bedenler Kitabını PDF olarak görüntüleyin.
 • Küresel İmparatorluk - Fütürika Üçlemesi 2
  Toplumun temelleri yeni iletişim teknolojilerinin neden olduğu devrim niteliğinde değişikliklere uğradığında bunun sonuçları olacaktır. Eski politik çatışmalar ve eski politik ideolojiler kaybolur, başlangıçta ayırt etmesi ve yorumlaması zor olacak yeni örüntülerle yer değiştirir. Peki, bütün politik konular kendilerini dönüştürür, ulus- devlet düzeyinden küresel düzeye geçerse biz ne yaparız? Yapmamız gerekeni yaparız: Küresel kapsamlı yeni politik platformlar yaratırız. Zaten kararlar her zaman bir şekilde yerine getirilir, tercihen şeffaf ve meşru bir şekilde.
  Özgün Adı: The Global Empire: Futurica Trilogy 2
  Yazar: Jan Söderqvist, Alexander Bard
  Çevirmen: Melih Tumen
  ISBN: 9786054146130
 • Netokratlar Netokratlar
  Tarih, yazılırken, daima, iktidarda bulunan ya da yükselmekte olan elitin perspektifinden kaleme alınmıştır. Taş Çağı, Tunç Çağı vb. gibi kavramlar, elbette taş çağı ve tunç çağında bilinmemekteydi. Söz konusu kavramlar, endüstrileşme ve modern fabrika ile doruk noktasına erişmiş gibi görünen gelişmeye anlam kazandırmak amacıyla 1800'lü yıllarda icat edilmiştir.
  Özgün Adı: The Netocracts: Futurica Trilogy 1
  Yazar: Jan Söderqvist, Alexander Bard
  Çevirmen: Göral Erinç Yılmaz
  ISBN: 9786054146116
 • Estetik ve Sanat Notları
  Bizim burada tanıtamaya çalıştığımız şey, güzel-olanın, estetiğin biricik temel taşı olmadığıdır. Estetiğin tüm temel taşları, kendi bütünlükleri içinde, birbirleriyle karşılıklı ilişkileri ve karşılıklı etkileşimleri içinde araştırılmalıdır. Estetik yalnızca güzel-olanın bilimi değildir; daha kapsamlı, daha doğru ve tam olarak dile getirirsek, estetik, insanın çevresinde yatan, insanın pratik etkinliği içinde yarattığı ve gerçekliği yansıtan sanatta saptanabilen tüm estetik değerlerin zenginliğini araştıran bilim dir. Bu anlamda estetik, gerçekliğin insanlar tarafından estetik özümlenmesinin bilimi olarak tanımlanabilir. Ancak, bu tanımlama bitmiş bir tanımlama olarak görülmemelidir. Çünkü estetik değer taşıyan çok şeyin yanı sıra, özel yeri olan bir tanesi daha vardır ki, o da sanattır
  Yazar: S. Moissej Kagan
  Çevirmen: Aziz Çalışlar
  ISBN: 9786054146000
 • Sanatta Alternatif Arayışlar
  Nancy Atakan, Kavramsal Sanat başta olmak üzere Süreç Sanatı, Fluxus, Gösteri Sanatı, Oluşumlar, Yeryüzü Sanatı, Vücut Sanatı, Eylemler ve Yoksul Sanat alanlarını araştırarak doktora tezini 1994 te tamamladı. Tezinin bir bölümünü kitaba dönüştürme fikri ise bizim de ısrarımızla daha sonra ortaya çıktı. Hazırladığı tez önemliydi ve bir rafa kaldırılıp orada kalmamalıydı. Zira o yıllarda bazı dergilerde çıkan kısıtlı tercüme yazılar haricinde çağdaş sanata dair bir kitap bulunmuyordu. Gül Ilgaz Ağustos 2008
  Yazar: Nancy Atakan
  Çevirmen: Zeynep Rona
  ISBN: 9786054146017